Sao Mộc Đức – Tốt, Xấu & Cách Cúng Giải Hạn Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức - Tốt, Xấu & Cách Cúng Giải Hạn Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức là một Phúc tinh cho cả nam và nữ. Người được sao Mộc đức chiếu mạng làm ăn gặp nhiều may mắn, có bạn mới, được thăng quan tiến chức, gặp quý nhân giúp đỡ, đi thi cũng đậu, làm nhà cũng tốt, mở bày việc làm ăn không bị trở ngại. Đàn bà có thai gặp sao Mộc đức chiếu mạng thì đứa trẻ sinh ra dù trai hay gái tính tình cũng cương nghị, quả quyết, nhẫn nại, điềm tĩnh, đứa trẻ sẽ được nổi danh sau này. Nếu người thuộc mạng Kim hay mạng Mộc gặp sao này chiếu mạng thì có phần trở ngại nhưng sao này là một Phúc tinh nên không hại gì.

Mộc Đức Tinh – Mộc đức thập nhị lộc ân lại – tháng chạp được ban phước lộc.

Hành Niên trực Mộc Tinh
Bất lợi thị am nhân
Phát hiện vị tiểu tật
Vị vi tuế nguyệt liên.

Triều Nguyên Tinh,
Kỳ niên Nam tử hữu nhân mục chi tật,
Nữ nhân hữu huyết quang chi tai,
Bất phương hôn nhân hòa hợp,
Nhân khẩu bình an.

Cách dâng sao giải hạn Sao Mộc Đức

Cúng Giải Hạn Sao Mộc Đức

Thời gian cúng giải hạn Sao Mộc Đức

Mỗi tháng vào 21h25′ ngày 25 ngài hạ giới

Bài vị Sao Mộc Đức

Dùng giấy xanh Bài Vị viết Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân.

Lễ vật cúng sao Mộc Đức

Cúng 20 ngọn đèn, 20 chén chè, 20 đôi giấy vàng bạc, 20 chung nước, 3 cây nhang, lạy về hướng Đông.

Bài cúng sao Mộc Đức

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương trời, mười phương đất, chư Phật mười phương.

Nam Mô hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. Kính lạy Đức trung Thiện Tinh Chúa Bắc cực Tử vi Trường sinh Đại đế.

Đức tả Nam tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân.

Đức hữu Bắc đẩu Cửu hàm giải ách Tinh quân.

Đức Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân.

Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên thần chân quân.

Hôm nay, ngày…tháng…Năm…………. Đệ tử con là: ……….. Ngụ tại: ……… Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, tịnh tâm lập hương án làm lễ dâng sao, giải hạn ách, trừ tai nguy. Dẫu biết nhân sinh có mệnh, chẳng dám hơn dài, những mong chư vị hiển linh, tỏ lòng thương sót, ban phúc ban ơn, hóa họa thành phúc, hóa phúc thêm dầy, phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn thêm Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Đệ tử xin đội ơn sâu biển cả, một lòng hành thiện, tu tâm tạo phúc trong kiếp sống nhân sinh này để tạ công ơn Phật Thánh đã ban cho.

Nay có chút lễ bạc lòng thành, cúi xin chứng dám.

Cẩn tấu.