Sao Thủy Diệu – Tốt, Xấu & Cách Cúng Giải Hạn Sao Thủy Diệu

Sao Thủy Diệu - Tốt, Xấu & Cách Cúng Giải Hạn Sao Thủy Diệu

Sao Thủy diệu rất hợp với người thuộc mạng Mộc và mạng Kim. Sao này thường đem đến sự bất ngờ và may mắn trong công việc làm ăn buôn bán. Người đàn bà có thai gặp sao này cũng được tốt và bình an. Những người thuộc mạng Hỏa gặp sao này chiếu mạng thì có phần trở ngại nhưng sao này chẳng phải là Hung tinh nên cũng không sao.

Thủy Diệu Tinh – Nhị bát ai – Tháng hai và tháng 8 có việc buồn

Hành Niên Trực Thủy Tinh
Tài hỷ chủ trùng hưng
Nam tử phúc lộc chí
Nữ Tử khẩu thiệt xâm Phúc Lộc Tinh.

Chủ đại nhân kiến hỷ, viễn hành hữu tài, thêm nhân khẩu, Nữ tử bất lợi, đa tai nạn bất nghi độ hà.

Thơ về Sao Thủy Diệu

Thủy diệu thuộc về thủy tinh
Trong năm nhục nhục chống kình hiểm nguy
Đạo tặc phản phúc có khi
Huyền vũ chiếu mệnh lâm thời tà gian
Nam nữ vận mệnh bất an
Tháng 10 tháng 4 ly tràn bi ai
Văn thơ khẩu thiệt có hoài
Hành lo bày kế đa mưu với người
Tay khó chẳng khỏi sầu ưu
Mất tiền hao của phiêu lưu giữ gìn
Gặp người quen lạ chớ tin
Bạc tiền mượn hỏi chớ mà lầm khinh.

Cách dâng sao giải hạn Sao Thủy Diệu

Cúng Giải Hạn Sao Thủy Diệu

Thời gian cúng giải hạn sao Thủy Diệu

Mỗi tháng lúc 21h45 ngày 21 ngài hạ giới

Bài vị Sao Thủy Diệu

Dùng giấy đen Bài Vị viết Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân.

Lễ vật cúng giải hạn Sao Thủy Diệu

Cúng 7 ngọn đèn, 7 chén chè, 7 chén nước, 7 đôi giày vàng bạc, 3 cây nhang lạy về hướng Bắc.

Sớ dâng sao: Có thể dùng sơ của Thầy bình Hán nôm. Hoặc không cầu kỳ thì không cần sớ cũng được. Nhưng Bài vị Sao thì không thể thiếu.

Bài cúng sao Thủy Diệu

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương trời, mười phương đất, chư Phật mười phương.
Nam Mô hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. Kính lạy Đức trung Thiện Tinh Chúa Bắc cực Tử vi Trường sinh Đại đế.
Đức tả Nam tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân.
Đức hữu Bắc đẩu Cửu hàm giải ách Tinh quân.
Đức Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân.
Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên thần chân quân.
Hôm nay, ngày…tháng…Năm…………. Đệ tử con là: ……….. Ngụ tại: ……… Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, tịnh tâm lập hương án làm lễ dâng sao, giải hạn ách, trừ tai nguy. Dẫu biết nhân sinh có mệnh, chẳng dám hơn dài, những mong chư vị hiển linh, tỏ lòng thương sót, ban phúc ban ơn, hóa họa thành phúc, hóa phúc thêm dầy, phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn thêm Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Đệ tử xin đội ơn sâu biển cả, một lòng hành thiện, tu tâm tạo phúc trong kiếp sống nhân sinh này để tạ công ơn Phật Thánh đã ban cho.
Nay có chút lễ bạc lòng thành, cúi xin chứng dám.
Cẩn tấu.