Sao Vân Hán – Tốt, Xấu & Cách Cúng Giải Hạn Sao Vân Hán (Vân Hớn)

Sao Vân Hán - Tốt, Xấu & Cách Cúng Giải Hạn Sao Vân Hán (Vân Hớn)

Sao Vân Hán là tai tinh, chủ thương tật, Nữ nhân sản nạn huyết quang, Nam tử quan tại bất lợi, nhân khẩu bất an, lục súc bất vượng, tự nghi cẩn thận.

Vân hán tinh – Vân hớn nhị bát kỵ khẩu thiệt – Tháng 2 và tháng 8 đội chối thị phi

Hành Niên trực Hỏa Tinh,
Thủ cựu thả an thân,
Nữ nhân đa tai nạn,
Nam mệnh bất ly hình.

Cách dâng sao giải hạn Sao Vân Hán

Cúng Giải Hạn Sao Vân Hán

Thời gian cúng giải hạn sao Thổ Tú

Mỗi tháng vào 22h15′ ngày 29 ngài hạ giới.

Bài vị sao Vân Hán

Dùng giấy đỏ bài vị viết, Nam Phương Bình Định Hỏa Đức Tinh Quân.

Lễ vật cúng giải hạn Sao Vân Hán

Cúng 15 ngọn đèn, 15 chén chè, 15 đôi giấy vàng bạc, 15 chung nước, 3 cây nhang, lạy về hướng Nam.

Sao này vẫn hiền lành, đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng, mọi việc làm ăn đều được trung bình, chỉ có kỵ về khẩu thiệt vào tháng 2 và tháng 8.

Bài cúng Sao Vân Hán

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy chín phương trời, mười phương đất, chư Phật mười phương.
Nam Mô hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. Kính lạy Đức trung Thiện Tinh Chúa Bắc cực Tử vi Trường sinh Đại đế.
Đức tả Nam tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân.
Đức hữu Bắc đẩu Cửu hàm giải ách Tinh quân.
Đức Nam Phương Bình Định Hỏa Đức Tinh Quân.
Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên thần chân quân.
Hôm nay, ngày…tháng…Năm…………. Đệ tử con là: ……….. Ngụ tại: ……… Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, tịnh tâm lập hương án làm lễ dâng sao, giải hạn ách, trừ tai nguy. Dẫu biết nhân sinh có mệnh, chẳng dám hơn dài, những mong chư vị hiển linh, tỏ lòng thương sót, ban phúc ban ơn, hóa họa thành phúc, hóa phúc thêm dầy, phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn thêm Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Đệ tử xin đội ơn sâu biển cả, một lòng hành thiện, tu tâm tạo phúc trong kiếp sống nhân sinh này để tạ công ơn Phật Thánh đã ban cho.
Nay có chút lễ bạc lòng thành, cúi xin chứng dám.
Cẩn tấu.