Sao Thổ Tú – Tốt, Xấu & Cách Cúng Giải Hạn Sao Thổ Tú

Sao Thổ Tú rất hợp cho cả đàn ông và đàn bà thuộc mạng Thổ, những năm gặp sao này chiếu mạng thì trong tâm của người đó cảm thấy nổi buồn man mác, không có chủ định vững vàng, thường hay hoài nghi công việc làm ăn, không có hăng hái, song không gặp tai họa gì. Người già cả năm gặp sao này mà bị bệnh hoạn lại khó mạnh được.

Sao Thổ Tú Nhị Bát Ai – Tháng Hai và Tháng 8 Có Việc Buồn

Hành Niên Trực Thổ Tinh
Tại sự lại tương xâm
Xuất nhập đa bất thuận
Đề phòng tiểu nhân tâm.

Sao Thổ Tú là Tai Ách Tinh, Chủ tai nạn bất an, Gia trạch bất ninh, Dạ đa quái mộng, Lục súc bất vượng.

Thơ về sao Thổ Tú

Thổ tú sao ấy phải lo
Tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn
Tháng một tháng tám chẳng an
Kỵ trong hai tháng thiếp chàng bị ai
Làm ăn thì cũng có tài
Khiến cho đau ốm phải rày tốn hao
Mang lời chịu tiếng biết bao
Bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ
Tham tài dục lợi của vô
Đem ra thì bị côn đồ đoạt đi
Tin người ngon ngọt phải nguy
Thi ân bố đức việc gì cũng qua.

Sao Thổ Tú chiếu mạng tuổi nào

Tính tuổi Sao Thổ Tú chiếu mạng được tính theo tuổi âm lịch. Cách tính tuổi âm lịch dễ hiểu nhất là lấy năm hiện tại trừ đi năm sinh rồi cộng thêm 1
Đối với nam các tuổi: 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92
Đối với nữ các tuổi: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95

Cách dâng sao giải hạn Sao Thổ TúSao Thổ Tú - Dâng Sao Giải Hạn

Thời gian cúng giải hạn sao Thổ Tú

Mỗi tháng vào 21h15 ngày 19 ngài hạ giới.

Bài vị Sao Thổ Tú

Dùng giấy vàng Bài Vị viết Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân

Lễ vật cúng giải hạn sao Thổ Tú

Cúng 5 ngọn đèn 5 chén chè ngọt, 5 chung nước, 5 đôi giấy vàng bạc, 3 cây nhang lạy về hướng Tây.

Sớ dâng sao: Có thể dùng Sớ dâng sao, hoặc không cầu kỳ thì không cần sớ cũng được. Những Bài vị Sao thì không thể thiếu.

Bài cúng sao Thổ Tú

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy chín phương trời, mười phương đất, chư Phật mười phương.
Nam Mô hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. Kính lạy Đức trung Thiện Tinh Chúa Bắc cực Tử vi Trường sinh Đại đế.
Đức tả Nam tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân.
Đức hữu Bắc đẩu Cửu hàm giải ách Tinh quân.
Đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân.
Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên thần chân quân.
Hôm nay, ngày…tháng…Năm…………. Đệ tử con là: ……….. Ngụ tại: ……… Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, tịnh tâm lập hương án làm lễ dâng sao, giải hạn ách, trừ tai nguy. Dẫu biết nhân sinh có mệnh, chẳng dám hơn dài, những mong chư vị hiển linh, tỏ lòng thương sót, ban phúc ban ơn, hóa họa thành phúc, hóa phúc thêm dầy, phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn thêm Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Đệ tử xin đội ơn sâu biển cả, một lòng hành thiện, tu tâm tạo phúc trong kiếp sống nhân sinh này để tạ công ơn Phật Thánh đã ban cho.
Nay có chút lễ bạc lòng thành, cúi xin chứng dám.
Cẩn tấu.