Ngày Đẹp Cắt Tóc – Lịch Cắt Tóc Của Người Tây Tạng, Ngày Tốt Để Hớt Tóc

Lịch hớt tóc đẹp, tốt ngày mang lại may mắn

Tính theo lịch tây tạng (Âm Lịch Tây Tạng) thì có những ngày nhất định trong tháng rất tốt để cắt tóc và ngược lại có những ngày xấu. Cắt tóc vào những ngày này rất dễ gây ra mất mát sinh lực

Lịch Cắt Tóc

NGÀY 1: Đoản thọ
NGÀY 2: Bị vu oan, nói xấu
Ngày 3: Của cải
Ngày 4: Tăng trưởng công đức
Ngày 5: Tăng trưởng của cải
Ngày 6: Các giác quan tăng nhạy bén
Ngày 7: Kiện tụng
Ngày 8: Trường thọ
Ngày 9: Năng lượng kính ái
Ngày 10: Địa vị, quyền lực
Ngày 11: Thông minh
Ngày 12: Nghèo đói
Ngày 13: Tăng tuổi thọ
Ngày 14: Tăng của cải, tiện nghi
Ngày 15: Cát tường
Ngày 16: chướng ngại
Ngày 17: Công đức
Ngày 18: Hao tổn, mất mát
Ngày 19: Tăng tuổi thọ
Ngày 20: Của cải
Ngày 21: Lo lắng về bệnh tật
Ngày 22: Có thêm thức ăn, quần áo
Ngày 23: Tăng của cải, tiện nghi
Ngày 24: Hạnh phúc
Ngày 25: Ốm đau
Ngày 26: Thịnh vượng
Ngày 27: Niềm vui, hạnh phúc
Ngày 28: Xung đột, bất hoà
Ngày 29: Đồ ăn thiu hỏng
Ngày 30: Thanh tịnh ác nghiệp, che chướngNgày Đẹp Cắt Tóc - Lịch Cắt Tóc Của Người Tây Tạng, Ngày Tốt Để Hớt Tóc

Ngày Đẹp Cắt Tóc

Ngày 3: Của cải
Ngày 4: Tăng trưởng công đức
Ngày 5: Tăng trưởng của cải
Ngày 6: Các giác quan tăng nhạy bén
Ngày 8: Trường thọ
Ngày 9: Năng lượng kính ái
Ngày 10: Địa vị, quyền lực
Ngày 11: Thông minh
Ngày 13: Tăng tuổi thọ
Ngày 14: Tăng của cải, tiện nghi
Ngày 15: Cát tường
Ngày 17: Công đức
Ngày 19: Tăng tuổi thọ
Ngày 20: Của cải
Ngày 22: Có thêm thức ăn, quần áo
Ngày 23: Tăng của cải, tiện nghi
Ngày 24: Hạnh phúc
Ngày 26: Thịnh vượng
Ngày 27: Niềm vui, hạnh phúc
Ngày 30: Thanh tịnh ác nghiệp, che chướngLịch cắt tóc của người tây tạng

Ngày Xấu Tránh Hớt Tóc

Những ngày cụ thể sau không nên cắt tóc: 1, 2, 7, 12, 16, 18, 21, 25, 28 và 29 Âm lịch Tây Tạng
Ngày 1: Đoản thọ
Ngày 2: Bị vu oan, phỉ báng
Ngày 7: Kiện tụng
Ngày 12: Nghèo đói
Ngày 16: chướng ngại
Ngày 18: Hao tổn, mất mát
Ngày 21: Lo lắng về bệnh tật
Ngày 25: Ốm đau
Ngày 28: Xung đột, bất hoà
Ngày 29: Đồ ăn thiu hỏng