Nhị Thập Bát Tú – Luận Giải Cát Hung

Nhị Thập Bát Tú - Luận Giải Cát Hung

Nhị thập bát tú là tên gọi của 28 chòm sao trên bầu trời theo cách tính lịch và chiêm tinh của người phương đông. Dựa theo sự di chuyển của tinh tú trên bầu trời mà bậc tiên nhân đã chia ra theo 4 phương tương ứng với tứ linh Long – Hổ – Tước – Vũ và mỗi phương sẽ có 7 sao ngự.
+ Đông Phương Thanh Long
+ Tây Phương Bạch Hổ
+ Năm Phương Chu Tước
+ Bắc Phương Huyền VũNhị Thập Bát Tú - 28 Sao - Luận Giải Cát Hung

Phụ Lục Bài Viết

Đông Phương Thanh Long

1. Đông phương Thanh Long Giác Mộc Giao

(Phong Thần: Bá Lâm)Nhị Thập Bát Tú - Đông Phương Thanh Long Giác Mộc Giao

2. Đông phương Thanh Long Cang Kim Long

(Phong Thần: Lý Đạo Thông)Nhị Thập Bát Tú - Đông phương Thanh Long Cang Kim Long

3. Đông phương Thanh Long Đê Thổ Lạc

(Phong Thần: Cao Bính)Nhị Thập Bát Tú - Đông phương Thanh Long Đê Thổ Lạc

4. Đông phương Thanh Long Phòng Nhật Thố

(Phong Thần: Diêu Công Bá)​Nhị Thập Bát Tú - Đông phương Thanh Long Phòng Nhật Thố

5. Đông phương Thanh Long Tâm Nguyệt Hồ

(Phong Thần: Tô Nguyên)Nhị Thập Bát Tú - Đông phương Thanh Long Tâm Nguyệt Hồ

6. Đông phương Thanh Long Vĩ Hỏa Hổ

(Phong Thần: Chu Chiêu)Nhị Thập Bát Tú - Đông phương Thanh Long Vĩ Hỏa Hổ

7. Đông phương Thanh Long Cơ Thủy Báo

(Phong Thần: Dương Chân)Nhị Thập Bát Tú - Đông phương Thanh Long Cơ Thủy Báo

Nam Phương Chu Tước

8. Nam Phương Chu Tước Tỉnh Mộc HãnNhị Thập Bát Tú - Nam Phương Chu Tước Tỉnh Mộc Hãn

(Phong Thần: Trầm Canh)​

9. Nam Phương Chu Tước Quỷ Kim Dương

(Phong Thần: Triệu Bạch Cao)Nhị Thập Bát Tú - Nam Phương Chu Tước Quỷ Kim Dương

10. Nam Phương Chu Tước Liễu Thổ Chương

(Phong Thần: Ngô Khôn)Nhị Thập Bát Tú - Nam Phương Chu Tước Liễu Thổ Chương

11. Nam Phương Chu Tước Trương Nguyệt Lộc

(Phong Thần: Tiết Định)Nhị Thập Bát Tú - Nam Phương Chu Tước Trương Nguyệt Lộc

12. Nam Phương Chu Tước Dực Hỏa Xà

(Phong Thần: Vương Giao)Nhị Thập Bát Tú - 12. Nam Phương Chu Tước Dực Hỏa Xà

13. Nam Phương Chu Tước Chẩn Thủy Dẫn

(Phong Thần: Hồ Đạo Nguyên)Nhị Thập Bát Tú - Nam Phương Chu Tước Chẩn Thủy Dẫn

14. Nam Phương Chu Tước Tinh Nhật Mã

(Phong Thần: Lữ Năng)Nhị Thập Bát Tú - Nhị Thập Bát Tú - Nam Phương Chu Tước Tinh Nhật Mã

Tây Phương Bạch

15. Tây Phương Bạch Hổ Khuê Mộc Lang

(Phong Thần: Lý Hùng)Nhị Thập Bát Tú - Tây Phương Bạch Hổ Khuê Mộc Lang

16. Tây Phương Bạch Hổ Lâu Kim Cẩu

(Phong Thần: Trương Hùng)Nhị Thập Bát Tú - Tây Phương Bạch Hổ Lâu Kim Cẩu

17. Tây Phương Bạch Hổ Vị Thổ Trĩ

(Phong Thần: Tống Canh)Nhị Thập Bát Tú - Tây Phương Bạch Hổ Vị Thổ Trĩ

18. Tây Phương Bạch Hổ Mão Nhật Kê

(Phong Thần: Hoàng Thương)Nhị Thập Bát Tú - Tây Phương Bạch Hổ Mão Nhật Kê

19. Tây Phương Bạch Hổ Tất Nguyệt Ô

(Phong Thần: Kim Thằng Dương)Nhị Thập Bát Tú - Tây Phương Bạch Hổ Tất Nguyệt Ô

20. Tây Phương Bạch Hổ Chủy Hỏa Hầu

(Phong Thần: Phương Quý)​Nhị Thập Bát Tú - Tây Phương Bạch Hổ Chủy Hỏa Hầu

21. Tây Phương Bạch Hổ Sâm Thủy Viên

(Phong Thần: Tôn Tường)Nhị Thập Bát Tú - Tây Phương Bạch Hổ Sâm Thủy Viên

Bắc Phương Huyền Vũ

22. Bắc Phương Huyền Vũ Đẩu Mộc Giải

(Phong Thần: Dương Tín)Nhị Thập Bát Tú - Bắc Phương Huyền Vũ Đẩu Mộc Giải

23. Bắc Phương Huyền Vũ Ngưu Kim Ngưu

(Phong Thần: Lý Hoằng)Nhị Thập Bát Tú - Bắc Phương Huyền Vũ Ngưu Kim Ngưu

24. Bắc Phương Huyền Vũ Nữ Thổ Bức

(Phong Thần: Trịnh Nguyên)Nhị Thập Bát Tú - Bắc Phương Huyền Vũ Nữ Thổ Bức

25. Bắc Phương Huyền Vũ Hư Nhật Thử

(Phong Thần: Chu Bảo)Nhị Thập Bát Tú - Bắc Phương Huyền Vũ Hư Nhật Thử

26. Bắc Phương Huyền Vũ Nguy Nguyệt Yến

(Phong Thần: Hầu Thái Ất)Nhị Thập Bát Tú - Bắc Phương Huyền Vũ Nguy Nguyệt Yến

27. Bắc Phương Huyền Vũ Thất Hỏa Trư

(Phong Thần: Cao Chấn)Nhị Thập Bát Tú - Bắc Phương Huyền Vũ Thất Hỏa Trư

28. Bắc Phương Huyền Vũ Bích Thủy Du

(Phong Thần: Phương Cát Thanh)​Nhị Thập Bát Tú - Bắc Phương Huyền Vũ Bích Thủy Du