Văn Khấn, Bài Cúng Lễ Ông Công – Ông Táo Chầu Trời Ngày 23 Tết

Văn Khấn - Bài Cúng Ông Công Ông Táo 23 Tháng Chạp

(23 tháng Chạp)
Na mô A Di Đà Phật!
Na mô A Di Đà Phật!
Na mô A Di Đà Phật!

Kính lạy ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ thân quân Tín chủ chúng con là: ……

Ngụ tại: …..

Nhân ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần dâng lên trước án, dâng hiến tôn thân, đốt nén tâm hương dốc lòng bài thỉnh.
Chúng con kính mời:
Ngài Đông trù tư mệnh Tảo phủ thần quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.
Phỏng theo lệ cũ, ngài là vị chủ, ngũ tự gia thần, soi xét lòng trần, Táo quân chứng giám.
Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin tôn thân, gia ân châm chước. Ban lộc ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái ” già, an ninh khang thái.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.