Tam Nguyên Cửu Vận

Tam Nguyên Cửu Vận

Tam Nguyên Cửu Vận – Bất kể nhà loại hình nào phái Phi tinh đều chia nhà thành 9 ô vuông, đây chính là vũ trụ thu nhỏ trong ngôi nhà của chúng ta, đưa phi tinh học vào ngôi nhà để tính toán quy luật biến đổi Cửu khí trong không gian thông qua Lượng thiên xích.

Chín sao này bay theo một quỹ đạo cố định tìm được phương vị từng sao bay tới sẽ biết cát hung của phương vị đó, công việc này gọi là “Lý khi học”. Phong Thuỷ Phi Tinh là một phương pháp tìm chu kỳ vận hành của 9 Thiên thể trong không gian có chu kỳ vận hành Tam Nguyên Cửu vận (3 nguyên 9 vận) có nguồn gốc từ Lạc Thư Đem lồng 9 sao vào phương vị Hậu Thiên Bát Quái của Chu Văn Vương phối hợp với 24 sơn hướng, lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn 180 năm.

Tam Nguyên

Thượng Nguyên

* Vận 1: từ năm 1864- 1883
* Vận 2: từ năm 1884- 1903
* Vận 3: từ năm 1904- 1923

Trung Nguyên

* Vận 4: từ năm 1924- 1943
* Vận 5: từ năm 1944- 1963
* Vận 6: từ năm 1964- 1983

Hạ Nguyên

* Vận 7: từ năm 1984- 200
* Vận 8: từ năm 2004- 2023
* Vận 9: từ năm 2024- 2043

Kiến Thưc Tam Nguyên Cửu Vận

Khác với những trường phái Phong thủy được lưu hành từ trước tới nay như Loan đầu, Mật tông, Bát trạch… Huyền không chẳng những dựa vào địa thế và hình cục trong, ngoài, mà còn dựa vào cả yếu tố thời gian để đoán định sự vượng, suy, được, mất của âm-dương trạch.

Một căn nhà có thể được xây dựng trên 1 mảnh đất có địa thế tốt (hoặc xấu), nhưng không phải vì thế mà nó sẽ tốt (hay xấu) vĩnh viễn, mà tùy theo biến đổi của thời gian sẽ đang từ vượng chuyển sang suy, hay đang từ suy chuyển thành vượng. Đó là lý do giải thích tại sao có nhiều gia đình khi mới vào ở 1 căn nhà thì làm ăn rất khá, nhưng 5, 10 năm sau lại bắt đầu suy thoái dần. Hay có những gia đình sau bao nhiêu năm sống trong 1 căn nhà nghèo khổ, bỗng tới lúc con cái ăn học thành tài, gia đình đột nhiên phát hẳn lên… Cho nên đối với Phong thủy Huyền Không thì không những chỉ là quan sát địa hình, địa vật bên ngoài, cấu trúc, thiết kế bên trong căn nhà, mà còn phải nắm vững từng mấu chốt của thời gian để đoán định từng giai đoạn lên, xuống của 1 trạch vận (nhà ở hay phần mộ). Nhưng thời gian là 1 chuyển biến vô hình, chỉ có đi, không bao giờ trở lại, thế thì lấy gì làm căn mốc để xác định thời gian? Để giải quyết vấn đề này, người xưa đã dùng cách chia thời gian ra thành từng Nguyên, Vận. Nguyên là 1 giai đoạn dài khoảng 60 năm hay 1 Lục thập Hoa Giáp. Mỗi Nguyên lại được chia thành 3 vận, mỗi vận kéo dài khoảng 20 năm. Mặt khác, cổ nhân còn định ra Tam Nguyên là:

– Thượng Nguyên: bao gồm 3 vận 1, 2, 3.
– Trung Nguyên: bao gồm 3 vận 4, 5, 6.
– Hạ Nguyên : bao gồm 3 vận 7, 8, 9.

Như vậy, Tam Nguyên Cửu Vận tức là 3 Nguyên: Thượng, Trung, Hạ, trong đó bao gồm 9 Vận, từ Vận 1 tới Vận 9. Tổng cộng là chu kỳ 180 năm, cứ từ Vận 1 (bắt đầu vào năm GIÁP TÝ) đi hết 3 Nguyên (tức 9 Vận) rồi lại trở về Vận 1 Thượng Nguyên lúc ban đầu. Cứ như thế xoay chuyển không ngừng. Còn sở dĩ người xưa lại dùng chu kỳ 180 năm (tức Tam Nguyên Cửu Vận) làm mốc xoay chuyển của thời gian là vì các hành tinh trong Thái Dương hệ cứ sau 180 năm lại trở về cùng nằm trên 1 đường thẳng. Đó chính là năm khởi đầu cho Vận 1 của Thượng Nguyên. Dùng đó làm mốc để tính thời gian, người ta có thể suy ra Tam Nguyên Cửu Vận gần đây nhất là:

THƯỢNG NGUYÊN:
* Vận 1: từ năm 1864- 1883
* Vận 2: từ năm 1884- 1903
* Vận 3: từ năm 1904- 1923.

TRUNG NGUYÊN :
* Vận 4: từ năm 1924- 1943
* Vận 5: từ năm 1944- 1963
* Vận 6: từ năm 1964- 1983

HẠ NGUYÊN:
* Vận 7: từ năm 1984- 200
* Vận 8: từ năm 2004- 2023
* Vận 9: từ năm 2024- 2043

Bảng Tra Cứu Tổng Quan Tam Nguyên Cửu Vận Gần Nhất

Thượng Nguyên Vận 1: Nhất Nhập Trung Cung Từ Năm 1864 – 1883
Vận 2: Nhị Nhập Trung Cung Từ Năm 1884 – 1903
Vận 3: Tam Nhập Trung Cung Từ Năm 1904 – 1923
Trung Nguyên Vận 4: Tứ Nhập Trung Cung Từ Năm 1924 – 1943
Vận 5: Ngũ Nhập Trung Cung Từ Năm 1944 – 1963
Vận 6: Lục Nhập Trung Cung Từ Năm 1964 – 1983
Hạ Nguyên Vận 7: Thất Nhập Trung Cung Từ Năm 1984 – 2003
Vận 8: Bát Nhập Trung Cung Từ Năm 2004 – 2023
Vận 9: Cửu Nhập Trung Cung Từ Năm 2024 – 2043

Các nhà Phong thủy thường dùng tiểu vận 20 năm và Niên vận. Thực tiễn thì Niên tinh là cách tính phương vị có lợi nhất. Sau 20 năm vẫn tinh thay đổi, tình hình cát hung cũng thay đổi theo vận tình.
Thuật Huyền không quý ở phép lập quẻ theo sao và gọi là “sắp xếp sao học”. Kỳ thực là sự biến đổi của ngũ hành, chỉ cần ngũ hành hài hòa sẽ chiến thắng.

Phong thuỷ “ cổ truyền”, là nghiên cứu sự dịch chuyển của Thiên văn, Địa Lý và Dịch Lý, là một phương pháp khoa học thực nghiệm, đúc kết từ trong cuộc sống với nơi ở của con người xuất hiện đầu tiên tại Trung Quốc ở vào thời kỳ đồ đá cách đây khoảng 6.000 năm. Từ đời nhà Đường ( 618-907. SCN ) đến nay Phong Thuỷ đã phát triển thành môn nghệ thuật khoa học thực nghiệm tinh vi hoàn hảo dựa trên sự quan sát rất kỹ các thế lực, sức mạnh của thiên nhiên, gồm có trời (toạ độ thời gian) và đất (vị trí không gian bên trong và bên ngoài) công trình kiến trúc “khí” của các yếu tố đó tương tác với nhau sinh ra hoa phúc. “ Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu”. Sự biến đổi về cửu khí theo một quy luật nhất định, con người tính toán thời gian xây dựng để làm cân bằng các yếu tố về âm dương – ngũ hành. Khi tìm được sự cân bằng những yếu tố này sẽ là vị trí nhà. Ở thích hợp, gặp được điều tốt, tránh được điều xấu, mang lai. những người cư ngụ sự hài hòa thúc đẩy đi tới thành công.

Các nhà khoa học ngày nay cũng công nhận: sự dịch chuyển của các thiên thể có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của động vật và thực vật trên hành tinh của chúng ta.

Huyền Không là sự huyền diệu trong không gian và thời gian. Ra đời từ rất lâu, huyền bí và bí truyền, chân truyền qua các đời không tiết lộ ra ngoài. Ứng dụng môn Huyền Không vô cùng hiệu quả. Có thể biết khi nào gia đình thịnh suy, tính cách con người bên trong căn nhà phát hay bại, thịnh hay suy, tiện hay quý, bệnh tật phát sinh như thế nào qua 9 sao trong 9 ô vuông trạch chủ. Huyền Không kết hợp quan sát cả hai phương diện “hình lý Hà – lạc, kết hợp với nhãn quan xem xét bố cục sẽ đạt mức độ hoàn hảo về Lý Khí, hình thế và Tâm Khí. Huyền Không Phi tinh là đo lường quy luật vận động thời gian, từ Nhất Bạch đến Cửu Tử , phối hợp trên tinh bàn dựa vào ngoại hình (loan đầu) từ đó phán đoán chính xác cát hung. Môn này còn được ghi với khái niệm “phi tinh Khám Dư”. Khám nghĩa là cửa chính, cửa phu, đường đi vào nhà thông gió, thông khí, nơi con người sinh hoạt vận động gọi là Khám, Dư là tường vây cửa kín, khí không thông, gió không vận chuyển, con người không vận chuyển, không vận động chỗ ấy gọi là Dư. Khám thực chất là quan sát không gian, nơi gió khi vận động. Dư là quan sát nơi thực địa có địa hình nhà cửa trình cụ thể phối hợp lại để biết âm dương thịnh suy, phán đoán họa phúc. Phi tinh phục tich trong 81 bước lương thiên xích. Trình tự phi hành từ 1 đến 9 rồi phi nghịch từ 9 đến 1 để dự đoán các sao phi phục trên trời vào 9 ô vuông nhà.