Văn Khấn Lễ Tổ Tiên – Vu Lan Ngày Rằm Tháng 7

Văn Khấn Lễ Tổ Tiên - Vu Lan Ngày Rằm Tháng 7

Na mô A Di Đà Phật!
Na mô A Di Đà Phật!
Na mô A Di Đà Phật!

Kính lạy Tổ tiên nội ngoại và chư vị hương linh!
Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy năm …
Gặp tiết Vu lan vào dịp Trung nguyên, nhớ đến Tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.
Do vậy cho nên nghĩ đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền.
Chúng con sửa sang lễ vật, hương hoa kim ngân và các thứ lễ nghi bày trước linh tọa.
Thành tâm kính mời:
Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…
Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khỏe bình an, lộc tài vượng tiến gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.
Tín chủ lại mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở trong đất này.

Nhân lễ Vu lan giáng tới linh tọa, chiêm ngưỡng tôn thần, hâm hưởng lễ vật, độ cho tín chủ muôn sự bình an, sở cầu xứng ý.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.