Sao Thái Bạch – Tốt, Xấu & Cách Cúng Giải Hạn Thái Bạch

Sao Thái Bạch - Tốt, Xấu & Cách Cúng Giải Hạn Thái Bạch

Thái Bạch Tinh hay Thái Bạch Kim Tinh – Niên Trung Ngũ Ngoạt Ký (Tháng 5 Kỵ xe tàu đi xa).

Sách viết:
Hành Niên trực Kim Tinh
Phàm sự bất toại tâm
Nam Tử ưu tai ách
Đại kị thị Nữ Nhân
Triều Dương Tinh
quý nhân kiến hỷ
thiểm nhân tiến khẩu
hôn nhân giá thú
khủng hửu đỗ phúc chi tai
xuất nhập đề phòng tiểu nhân
Mỗi tháng vào 19 đến 21 giờ ngày 15 hạ giới, dùng giây trắng bài vị viết Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân. Cúng 8 ngọn đèn, 8 chén chè, 8 chén nước, 8 đổi giấy vàng bạc, 3 nén hương, lạy về hướng Tây. Sao này rất hung tợn hơn sao La Hầu, những người thuộc mạng Kim, mạng Mộc và mạng Hỏa đều Đại kỵ. Chẳng biết bao nhiêu người bị tai nạn, tù tội, mất chức hoặc chết trong những năm có sao Thái bạch chiếu mạng. Cho đến việc làm nhà trong năm gặp sao Thái bạch chiếu mạng cũng không tốt. Nếu ai ăn ở mất âm đức, khi gặp sao này chiếu mạng thì sẽ bị hoạn họa chăng sai.

Thơ về sao Thái Bạch

Thái bạch hạn ấy nặng thay
Nam nữ máu huyết kỳ dày gươm đao
Thái bạch Bạch hổ vì sao
Cứ mặc áo trắng chiếu vào phương tây
Cưới gả tạo lập gia đường
Tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền
Bị ai tang khó hao tiền
Không ai cũng bệnh trong năm khỏi nào
Có người cũng nhẹ không sao
Có người bị vướng tù lao giam cầm
Cũng nên tích đức thiện tâm
Quý nhân phù trợ ai đau được mình

Cách cúng giải hạn sao Thái Bạch

Mỗi tháng vào giờ tuất từ 19 đến 21 giờ ngày 15 ngài Thái Bạch tinh quân hạ giáng.

Lập đàn cúng sao Thái Bạch

Ngoài trời, ngoài ban công hoặc trên tầng thượng ngoài trời, dùng giấy vàng làm Bài Vị viết “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân”. Cúng 8 ngọn đèn, 8 chén chè, 8 chén nước, 8 đổi giấy vàng bạc, 3 nén hương, lạy về hướng Tây.Cách Cúng Sao Thái Bạch

Sớ dâng sao Thái Bạch

Có thể dùng Sớ dâng sao, hoặc không cầu kỳ thì không cần sớ cũng được. Nhưng Bài vị Sao Thái Bạch thì không thể thiếu.

Bài cúng sao Thái Bạch

Bài cũng có nhiều thể loại, những thể loại cúng dân gian thì đơn giản, nhưng nay không thấy còn lưu truyền. Duy chỉ lưu các nội dung cúng do bên Đạo Phật soạn.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy chín phương trời, mười phương đất, chư Phật mười phương.
Nam Mô hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. Kính lạy Đức trung Thiện Tinh Chúa Bắc cực Tử vi Trường sinh Đại đế.
Đức tả Nam tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân.
Đức hữu Bắc đẩu Cửu hàm giải ách Tinh quân.
Đức Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân.
Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên thần chân quân.
Hôm nay, ngày…tháng…Năm…………. Đệ tử con là: ……….. Ngụ tại: ……… Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, tịnh tâm lập hương án làm lễ dâng sao, giải hạn ách, trừ tai nguy. Dẫu biết nhân sinh có mệnh, chẳng dám hơn dài, những mong chư vị hiển linh, tỏ lòng thương sót, ban phúc ban ơn, hóa họa thành phúc, hóa phúc thêm dầy, phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn thêm Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Đệ tử xin đội ơn sâu biển cả, một lòng hành thiện, tu tâm tạo phúc trong kiếp sống nhân sinh này để tạ công ơn Phật Thánh đã ban cho.
Nay có chút lễ bạc lòng thành, cúi xin chứng dám.
Cẩn tấu.