Sao Kế Đô – Tốt, Xấu & Cách Cúng Giải Hạn Sao Kế Đô

Sao Kế Đô - Tốt, Xấu & Cách Cúng Giải Hạn Sao Kế Đô

Sao Kế đô rất đại kỵ cho cả nam lẫn nữ. Đây là một Hung tinh, thường đem lại sự buồn khô, chán nản, thờ ơ.

Người đàn ông mê gái, gặp sao này chiếu mạng thế nào cũng bị đàn bà con gái làm nhục. Nhưng đàn bà khi gặp sao này chiếu mạng mà có thai thì lại hên may lạ thường, cái hên nó còn ảnh hưởng đến cả người chồng nữa. Khi sanh sản cũng được yên lành. Nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ lao đao, lận đận gặp nhiều trở ngại.

Kế đô tinh: Kế độ tam cữu khấp bị ai (tháng 3 và tháng 9 có việc buồn khóc)

Sách viết: Hành Niên trực Kế Đô, Tai hại bất thời vô, Âm nhận phòng khẩu thiệt. Do khả thị trượng phu Hung Tinh, Đại nhân bất hỷ, lục súc bất lợi, âm nhân chủ khâu thiệt, viễn hành hữu tài, tại gia phòng ám muội bất minh chi hoạn.

Thời Gian cúng giải hạn sao Kế Đô

Mỗi tháng vào 21h45′ ngày 18 hạ giới.

Lễ vật cúng giải hạn sao Kế Đô

Cúng 21 ngọn đèn, 21 chén chè, 21 đổi giấy vàng bạc, 21 chung nước, lạy về hướng Tây.

Lập đàn cúng sao Kế Đô (bàn đặt lễ cúng)

Ngoài trời, ngoài ban công hoặc trên tầng thượng ngoài trời, dùng dùng giấy vàng Bài Vị viết “Địa Cung Thần Vĩ Kế Đô Tinh Quân”.

Sớ dâng sao Kế Đô

Có thể dùng Sớ dâng sao Kế đô, hoặc không cầu kỳ thì không cần sớ cũng được. Nhưng Bài vị Sao kế đô thì không thể thiếu.Giải Hạn Sao Kế Đô

Bài cúng sao Kế Đô

Bài cũng có nhiều thể loại, những thể loại cúng dân gian thì đơn giản, nhưng nay không thấy còn lưu truyền. Duy chỉ lưu các nội dung cúng do bên Đạo Phật soạn.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy chín phương trời, mười phương đất, chư Phật mười phương.
Nam Mô hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. Kính lạy Đức trung Thiện Tinh Chúa Bắc cực Tử vi Trường sinh Đại đế.
Đức tả Nam tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân.
Đức hữu Bắc đẩu Cửu hàm giải ách Tinh quân.
Đức Địa Cung Thần Vĩ Kế Đô Tinh Quân.
Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên thần chân quân.
Hôm nay, ngày…tháng…Năm…………. Đệ tử con là: ……….. Ngụ tại: ……… Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, tịnh tâm lập hương án làm lễ dâng sao, giải hạn ách, trừ tai nguy. Dẫu biết nhân sinh có mệnh, chẳng dám hơn dài, những mong chư vị hiển linh, tỏ lòng thương sót, ban phúc ban ơn, hóa họa thành phúc, hóa phúc thêm dầy, phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, bạn thêm Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Đệ tử xin đội ơn sâu biển cả, một lòng hành thiện, tu tâm tạo phúc trong kiếp sống nhân sinh này để tạ công ơn Phật Thánh đã ban cho.
Nay có chút lễ bạc lòng thành, cúi xin chứng dám.
Cẩn tấu.